Vår älskade Jimmy har, i en ålder av 15 år, efter en plötslig och kort tids sjukdom fått somna in  och leker nu på de evigt gröna ängarna.
                                          
Jimmy ( SEUCH NOUCH EECH  Uniquecottage Sunny Jim) har betytt oerhört mycket inte bara för oss utan också för rasen. Han blev en av sin tids mest betydelsefulla avelshanar med en mängd framgångsrika barn och barnbarn, spridda både i Sverige och övriga Europa. Förutom fina avkommor fick vi också via honom många goda vänner.
Jimmy importerades från den kända kenneln Uniquecottage i England, när han var 8 månader gammal.
Sin första tid i Sverige tillbringade han hos Rasken's kennel, som då även var delägare.
Efter några månader kom han till oss där han sedan stannade i hela sitt liv.
Han var kungen i vår cairnflock ända fram till sin hastiga bortgång en vecka innan han skulle fylla 15 år.
Vi glömmer dig aldrig lille Jimmy.

Åke och Agneta

                                                                                                                                                                                    Startsidan